ජල සම්පත රැකගන්න ඒකාබද්ධ ප්‍රතිපත්ති රාමුවක්

<a href='http://www.slstory.com/?p=12488&preview=true'>ජල සම්පත රැකගන්න ඒකාබද්ධ ප්‍රතිපත්ති රාමුවක්</a>

ශ්‍රී ලංකාවේ ජල සම්පත සංවර්ධනය, සංරක්‍ෂණය හා කළමනාකරණය සඳහා පුළුල් හා ඒකාබද්ධ ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් සකස් කිරීමට යයි. ඒ සඳහා ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ මූලිකත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායක් පිහිටුවනු ලබයි.

අදාළ සියලු ආයතන සම්බන්ධ කර ගනිමින් ප්‍රශස්ත ජල සම්පත් කළමනාකරණයක් වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳ නිර්දේශ මාස තුනක් ඇතුළත කරන ලෙස ජනාධිපති කාර්ය සාධන බළකායට නියම කෙරේ.

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර ඇමැතිවරයා වශයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මඟින් එම කාර්ය සාධන බළකාය පිහිටුවීම කර ඇති යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට වාර්ෂිකව මිලිමීටර් 2000කට වැඩ වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන බවත් ඉන් පෝෂණය වන ගංගාවන් 103කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රටේ සියලුම ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි ගලා ගොස් මුහුදට එකතු වන බවත් එම අමාත්‍ය මණ්ඩල සන්දේශයෙහි දැක්වේ.

මෙම වර්ෂාපතනය සිදුවන කාලයන්හි හා ස්ථානයන්හි ඇති වෙනස්කම් සහ ජලවහන රටාවේ පැතිරයෑමේ වෙනස්කම් හේතුවෙන් දිවයිනේ සියයට 65ක භූමි ප්‍රමාණයක් වියළි කලාපය ලෙස හඳුන්වන බවත් එම කලාපය නිරන්තරයෙන් ජල හිඟයන්ට හා නියඟයන්ට භාජන වන බවත් එහි සඳහන් වෙයි.

දේශගුණික විපර්යාසයන්ගේ අහිතකර බලපෑම්වලට ශ්‍රී ලංකාව ලක්වීමේ අවදානමද ඉහළ ගොස් ඇති බවත්, කෙටි කාලසීමාවක් තුළ ඇතිවන ත්‍රීව්‍ර වර්ෂාපතනය ආදී වර්ෂාපතන රටාවේ වෙනස්කම් මෙන්ම වර්ෂයක් තුළ වියළි කාලගුණයක් පවතින දින ගණන ඉහළ යෑමද පසුගිය කාලසීමාව තුළ නිරීක්‍ෂණය කරනු ලැබ ඇති බව එම පත්‍රිකාව මඟින් පෙන්වා දී ඇත.

මෙම දේශගුණික විපර්යාසවල ප්‍රතිවිපාක හේතුවෙන් ඇතිවන ගංවතුර, නායයෑම්, නියඟය වැනි ආපදා තත්ත්වයන් හේතුවෙන් දිවයිනේ කෘෂිකර්මාන්තය හා ආහාර සුරක්‍ෂිතතාව, වාරි ජල සැපයුම, ජල විදුලි බල නිෂ්පාදනය සහ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වයට දැඩි බලපෑම් එල්ල වන බවද එම කැබිනට් පත්‍රිකාව මඟින් අවධාරණය කරනු ලැබ ඇත.

More From the Web