කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සංඥා පද්ධතියෙහි දෝෂයක් – දුම්රිය ධාවනය ප්‍රමාදයි

<a href='http://www.slstory.com/?p=28295&preview=true'>කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සංඥා පද්ධතියෙහි දෝෂයක් – දුම්රිය ධාවනය ප්‍රමාදයි</a>

මෙරට දුම්රිය සේවාව පවතින්නේ තරමක් ගැටළු සහිත තත්වයන් රැසක් මැදය.බොහෝ විට දුම්රිය මගින් ජනතාවට සපයන සේවාව කිසි ලෙසකින් හෝ ප්‍රමාණවත් නොවන බව මහ ජනතාවගේ අදහස බවට පත්වී ඇත.මේ සඳහා දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් භාවිතා නොකිරීමද වඩාත් ගැටළු සහිත තත්වයක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකිය.

ඒ බව සනාත කරමින් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සංඥා පද්ධතියෙහි දෝෂයක් ඇති වී තිබීම නිසා කොළඹ කොටුවෙන් ආරම්භ වන සියලු දුම්රිය අද (24) ප‍්‍රමාද විය හැකි බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කර සිටී.

වෙනත් ප‍්‍රදේශවල සිට කොළඹ කොටුව වෙත පැමිණෙන දුම්රිය එම දුම්රිය ස්ථානයට ඇතුළු කර ගැනීමට ද ප‍්‍රමාදවීම් සිදු විය හැකිය.දෝෂය නිවැරදි කිරීමට කොපමණ වේලාවක් ගතවේදැයි නිශ්චිතව ප‍්‍රකාශ කළ නොහැකි බවද දුම්රිය පාලක මැදිරිය ප‍්‍රකාශ කරන ලදී.

More From the Web