කිම් යළිත් වරක් මුහුදු තිරයේ අඩනිරුවත් වෙයි – Photos

කිම් යළිත් වරක් මුහුදු තිරයේ අඩනිරුවත් වෙයි – Photos

Kim Kardashian කියන්නේ හැමෝම දන්න චරිතයක්. ඇයගේ සාරාගී ශරීරයට වශී නොවුණු කෙනෙක් නැතුව ඇති. ඒ නිසාම නිරූපිකාවක් හැටියට ඇයගේ ශරීරයටත් රුවටත් හොද මිලක් නියම වෙනවා. මේ කියන්න යන්නේ එහෙම කතාවක් ගැන. පසුගියදා ඇය බාලී දුපතට යනවා photo shoot එකක් කරගන්න. ඒ සදහා ඇයට හොද ගෙවීමකුත් කරලා. ඇය ඒ සදහා භාවිතා කර තිබෙන්නේ බිකිණියක්.

එම බිකිණිය මිලෙන් අධික එකක් බවත් සදහන් වෙනවා. මේ සදහා ඇයගේ ශරීරය තවත් ලස්සන කර ගත්තා කියලා තමයි කියන්නේ.

මුහුදේ තිබුණු photo shoot එකට ගැළපෙන makeup එකකුත් භාවිතා කරලා. ඇයගේ ශරීර බර ඇහුවොත් කෙනෙකුට පුදුම හිතෙන්න පුළුවන්. කිලෝ 52 ක බරක් ඇයට හිමියි. එම බර ඇය දිනපතාම පාලනය කරනවා කියලයි කියන්නේ. කොතරම් කාර්යබහුල වුනත් රාත්‍රී කාලය ව්‍යායාම් කරන්නත් යෝගා සදහාත් යොදවනවා කියලා තමයි ඇය මාධ්‍යට කියලා තියෙන්නේ.

 Kim posed with a large ladle, which probably has its own Instagram account now

 She wasn't afraid to get mucky, kneeling with trash drifting around behind her

 Clearly no one dashed round with a broom before she showed up

 Kim wasn't afraid to get mucky in the name of high art

 Photographer Marcus suffered tragedy after returning from the shoot

In the pink! Kim Kardashian flaunts her underboob in pink bikini as she poses for photographer Marcus Hyde before his near-fatal crash during their Bali trip last week

Strike a pose: Hyde snapped away as Kim worked her way through her repertoire of poses

Bali nice: For her photoshoot, Kim wore long extension in her glossy brunette hair, which swung all the way down her back, past her waist

Body by Mel: While at first she wore a robe, she soon ditched the cover up to better display her carefully gym-honed figure

Taking in the view: Daring Kim balanced on the edge of the ship

Ready to go in? Kim takes a look at the view, before deciding to jump off

Brave: The 38-year-old screamed with delight as she jumped from the deck into the clear waters below

Nephew Mason looked on with delight as Kim dove into the water

Must be waterproof mascara! Despite having a full face of make-up, Kim dove right in

Wet and wild: She also took a dip as her photographer-turned-friend Marcus snapped away

Family fun: While Kim was posing, her daughter North played at her feet, out of shot

Swing time: A child's play structure made for the perfect photo spot

Idyllic: Beautiful Bali made the perfect spot for a family holiday - and a photoshoot

Good friends: As Kim had fun, Marcus diligently snapped away

Accident: Just days after jetting home, the photographer was left in a serious condition after a car accident on Monday in Malibu

Family time: North and Penelope were also on the trip, with Kim's sister Kourtney watching them while the reality star was photographed

Cousin time: North, who wore an orange bikini and a flower in her hair, is seen laughing

Just like mom: The five-year-old had a mini version of a string bikini

Neon time: Both North and Penelope were enjoying exploring the shore

Mom's the word: The mother-of-three was joined by her oldest daughter for the vacation

Pink and posed: In the shots Kim wears a revealing neon pink bikini, carefully arranged to allow a glimpse of her underboob

More From the Web