රුපියල අද නැවත වරක් අවප්‍රමාණය වේ

<a href='http://www.slstory.com/?p=29315&preview=true'>රුපියල අද නැවත වරක් අවප්‍රමාණය වේ</a>

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල අද (5) නැවත වරක් අවප්‍රමාණය විය.මේ අනුව පසුගිය සිකුරාදා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව 175.82ක් ලෙස දැක්වුණු ශ්‍රී ලංකා රුපියල අද (5) 176.05ක් දක්වා අවප්‍රමාණය විය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද (5) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 176.05ක් ලෙසත් ගැනුම් මිල රුපියල් 172.16ක් ලෙසත් දැක්විණි.ඉතිහාසයේ පළමු වරට පසුගිය සතියේ (1) ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයකට ගෙවන රුපියල් ප්‍රමාණය 177 සීමාව ඉක්මවා ගියේය. ශ්‍රී ලංකා රුපියල එතරම් පහළ අගයට වැටුණු පළමු අවස්ථාව එය විය.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දත්තවලට අනුව ජනවාරි 1 වැනිදා සිට නොවැම්බර් 2 වැනිදා දක්වා කාලයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල සියයට 12.4කින් අවප්‍රමාණය වී ඇත.

More From the Web