බ්‍රිතාන්‍ය ආරක්ෂක හමුදාවලට එක් වීමට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවලටත් අවස්ථාවක්

බ්‍රිතාන්‍ය ආරක්ෂක හමුදාවලට එක් වීමට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවලටත් අවස්ථාවක්

වසර 5ක් එක්සත් රාජධානියේ වාසය කළ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල පුරවැසියන්ට පමණක් බ්‍රිතාන්‍ය ආරක්ෂක හමුදාවට එක්වීමේ අවස්ථාව සංශෝධනය කරමින්, එරට වාසය නොකරන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල පුරවැසියන්ටත් බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවට එක්වීමේ අවස්ථාව උදාවීමට නියමිතය.

ඒ අනුව, මේ සම්බන්ධයෙන් වන නිල නිවේදනයක් බ්‍රිතන්‍ය රජය විසින් නිකුත් කරනු ඇති බව විදෙස් වාර්තා පවසයි.

එරට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් පෙර පැවති නීතිය වෙනස් කිරීමට කටයුතු කර ඇත්තේ එරට යුද, නාවික සහ ගුවන් හමුදාවන් සඳහා ආරක්ෂක සාමාජිකයන් කාන්තා සහ පිරිමි යන දෙපාර්ශ්වයෙන්ම වැඩි වශයෙන් බඳවා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිවය.

2018 ආරම්භයේදී නිකුත් කෙරුණු සංගණන වාර්තාවකට අනුව බ්‍රිතාන්‍ය ආරක්ෂක හමුදාවන්හි සෙබලු 8,200ක පමණ හිඟයක් පවතින අතර, එය 2010 වසරින් පසුව වාර්තා වූ නරකම හිඟය බව බ්‍රිතන්‍ය රජය විශ්වාස කරයි.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, ඔස්ට්‍රේලියාව, කෙන්යාව සහ ෆීජි ඇතුළු පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයට අයත් රටවල පුරවැසියන්ද බ්‍රිතාන්‍යය තුළ ජීවත්ව නොසිටිය ද අදාළ තනතුරු සඳහා සලකා බැලෙනු ඇති බව විදෙස් වාර්තා වැඩිදුරටත් පවසයි.

 

More From the Web