මහින්ද පාර්ශවය මන්ත්‍රීවරු මිලදී ගැනීමේ මෙහෙයුම් නැවත අරඹයි

මහින්ද පාර්ශවය මන්ත්‍රීවරු මිලදී ගැනීමේ මෙහෙයුම් නැවත අරඹයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය වෙත වෙත මන්ත්‍රීවරුන් එක් කර ගැනීමේ මෙහෙයුම් යළිත් ආරම්භ වී ඇති බව වාර්තා වෙයි. මේ අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡා නොනිල මට්ටමින් රහසේ සිදුවන බවත් වාර්තා වෙයි.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හා ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයට මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රි ධූර 117ක් පවතින අතර ඒ අනුව ඔවුන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය ඇති හෙයින් මෙසේ මන්ත්‍රීවරුන් තම පාර්ශ්වයට සම්බන්ධ කර ගැනීමට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට සම්බන්ධ පාර්ශ්ව කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

පාර්ලිමේන්තුව නැවතත් එළැඹෙන 12 දා රැස්වීමට නියමිතය.පසුගිය සභා වාර කිහිපයම සන්ධාන පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කිරිමට කටයුතු කළේය.

 

More From the Web