අග්‍රාමාත්‍ය නව සම්බන්ධීකරණ ලේකම් තනතුර කෞෂිට..

361
අග්‍රාමාත්‍ය නව සම්බන්ධීකරණ
Ads by AOL

අග්‍රාමාත්‍ය නව සම්බන්ධීකරණ ලේකම් තනතුර කෞෂිට..

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට නව සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරියක් පත් කොට තිබේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ඇය කෞෂි වෙඩික්කාරආරච්චි නම් වන නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරන තැනැත්තියකි.

අද (09) අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතින් තම පත්වීම ලබා ගත් කෞෂි මහත්මිය කොළඹ 5 රෝයල් ඉන්ස්ටිටියුට් හී ආදි ශිෂ්‍යාවකි. එංගලන්තයේ නෝර්ත්හැම්ප්ටන්

විශ්ව විද්‍යාලයෙන් මෝස්තර නිරූපණය සහ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් උපාධියක් ද ඇය සතු වන බව පැවසේ.

එමෙන්ම ඇය වේල්සයේ කාඩිෆ් විශ්ව විද්‍යාලයේ ද උපාධි අපේක්ෂිකාවකි.

අග්‍රාමාත්‍ය නව සම්බන්ධීකරණ ලේකම් තනතුර කෞෂිට..

May be an image of 3 people, people standing and indoor

සබැඳි : “ජාත්‍යන්තර මැණික් කුළුණ ඉදිවීම ජනතා සිහින සැබෑවීමක්”

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply