අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් සිටි අගමැතිට කතා කිරීමේ අපහසුවක්.. තාවකාලිකව පාර්ලිමේන්තුව නවත්වයි

2339
Ads by AOL

2021 වර්ෂයට අදාල අයවැය වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආරම්භ කරන ලදී. එහෙත් මීට සුළු මොහොතකට පෙර අගමැතිවරයාට කතා කරගැනීමේ අපහසුව නිසා ඔහු විනාඩි 10ක විවේකයක් ඉල්ලා සිටියේය.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

අයවැය යෝජනා…….

සැමට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන 6%ක් ඉක්ම වූ ආර්ථික වර්ධන වේගයක් පවත්වාගෙන යෑම අපේක්ෂාවයි.

විශේෂ බදු අභියාචනා උසාවියක් පිහිටුවීමට යෝජනා.

නිදහස් සෞඛ්‍ය හා නිදහස් අධ්‍යාපනය තවදුරටත් පුළුල් කරනවා.

2020 ජනවාරි මාසයේ ක්‍රියාත්මක කළ සරල බදු ක්‍රමය ඉදිරි වසර 5 තුළ නොවෙනස්ව පත්වා ගන්නවා.

බැංකු මූල්‍ය හා රක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර හැර භාණ්ඩ ආනයනය, නිෂ්පාදනය හා සේවා සැපයීම් සඳහා ව්‍යාපාර පිරිවැටුප මසකට රුපියල් මිලියන 25 කට වැඩි ව්‍යාපාරවලට අදාළ 8% වැට් බද්ද නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට යෝජනා.

ඉදිරි වසර 5 තුළ කෘෂිකර්ම, සත්ත්ව හා ධීවර ක්ෂේත්‍රයන් ආදායම් බදුවලින් නිදහස් කරයි.

විශේෂ භාණ්ඩ හා සේවා බද්දක් හදුන්වාදීමට යෝජනා කරනවා.

නිත්‍ය නිවාස වෙළෙදපොළ දිරිගැන්වීම සදහා ආදායම් බදුවලින් නිදහස්.

7% ණය පොලියට සමෘද්ධි ව්‍යවසාන සදහා ණය ලබාදීමට කටයුතු කරනවා. දේපළ ආයෝජන භාරය නිත්‍ය නිවාස වෙළෙපොළ නියෝජනය දිරිමත් කිරීම සදහා ලාභාංශ බද්ධ නිදහස් කරනවා.

කොළඹ හා හම්බන්තොට කේන්ද්‍ර කරගෙන බන්ධිත ගුදම් පහසුකම් සදහා අක්වෙරළ සමාගම් සදහා කුලී බදු සහන ලබාදීමට යෝජනා කරනවා.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක කළ ආර්ථික සේවා ගාස්තු, ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ද වැනි බදුවලට අදාළ හිඟ බදු ගෙවන්නන්ගේ මූල්‍යමය හැකියාව පදනම් කර ගත් අවසන් හා පූර්ණ විසඳුමක් වශයෙන් සහන බදු ගෙවීමකට යටත්ව අදාළ ලිපිගොනු වසා දැමීමට යෝජනා කරනවා.

තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය පුළුල් කිරීම සදහා රු. මිලියන 8000ක මුදලක් වෙන් කරනවා.

පොලිස් සේවය ශක්තිමත් කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු කරනවා. මහජන ආරක්ෂාව සදහා විවිධ ව්‍යාපෘති සදහා රුපියල් මිලියන 2500ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන් කරනවා.

ගමට සන්නිවේදන වැඩසටහන සමස්ත රටටම ව්‍යාප්ත කිරීමට රුපියල් මිලියන 15,000ක ආයෝජනයක් සිදුකරනවා.

ගාල්ල, කුරුණෑගල, මඩකලපුව, අනුරාධපුර සදහා නව තාක්ෂණ උද්‍යාන නිර්මාණය කරනවා.

සන්නිවේදන කුළුණු ඉදිකිරීමට යෝග්‍ය ඉඩම් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට පවරනවා. මෙම වැඩසටහන පරිසර හිතකාමී නව නගර වශයෙන් දියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 10000ක් වෙන්කරනවා.

ඔන්ලයින් ක්‍රමයට කළමනාකරණය කළ හැකි විශේෂ භාණ්ඩ හා සේවා බද්දක් 2021 අයවැයෙන් යෝජනා කෙරේ. බදු අභියාචන උසාවියක් ස්ථාපිත කිරීමටත් පියවර ගන්නවා.

සේවක සංඛ්‍යාව 50ට වැඩි කර්මාන්ත සහ ව්‍යාපාරවල සේවකයින්ට රක්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වාදීමට ක්‍රියාකරනවා.

ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදන ඉහළ දෑමීම සදහා අමුද්‍රව්‍ය ලබාගැනීමට රු. මිලියන 1,500ක් අතිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන්කරනවා.

නොකඩවා ත්‍රිපෝෂ ලබාදීමට ලබන මාර්තු මස සිට ආරම්භ කරනවා.

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල පුළුල් කිරීම සදහා රුපියල් මිලියන 18000ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන්කරනවා. නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වාදීමට කටයුතු කරනවා.

පොලිස් සේවය ශක්තිමත් කිරීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. මහජන ආරක්ෂාව සදහා විවිධ ව්‍යාපෘති සදහා රුපියල් මිලියන 2500ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන්කරනවා.

ත්‍රිවිධ හමුදාවට රුපියල් මිලියන 20000ක අමතර මුදල් පහසුකම් වෙන් කරනවා.

දුෂ්කර පාසල්වලට දුරස්ථ අධයාපන ඉහළ දැමීමට පියවර ගන්නවා.

දුෂ්කර පාසල් සදහා රූපවාහිනී යන්ත්‍ර හරහා ගුරු ගෙදර සෑම සිසුවෙකු වෙතම ප්‍රවේශ කිරීමට කටයුතු කරනවා. මේ සදහා රුපියල් මිලියන 3000ක් වෙන්කරනවා.

වෘත්තීය අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ දෙකක් දක්වා වර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරනවා. ශිෂ්‍යාධාර වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 3000ක අමතර ප්‍රතිපාදන ලබාදෙනවා.

කෘතීම ධාවන පථ සහිත පාසල් 10ක ක්‍රීඩා පහසුකම් දියුණු කරනවා. 2025 වන විට ඩොලර් මිලියන 1000ක ක්‍රීඩා ආර්ථිකයක් ගොඩ නැංවීමට කටයුතු කරනවා.

දිස්ත්‍රික්කයට එක බැගින් වෘත්තීය විශ්ව විද්‍යාල ඇති කිරීමට කටයුතු කරනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසිකව සේවය කරන විදේශිකයින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ උපයන විදේශ විනිමය හෝ විදේශවල සිය සැපයීම්, ඉපයිම් හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට බැංකු ණයවලින් සුපිරි මහල් නිවාස මිලදී ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සැලසීමේ යෝජනාවක්.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply