ආණ්ඩුවේ කුඩා පක්ෂ වලට කුඩම්මාගේ සැලකිලි…

තෙල් මිල ප්‍රශ්නයත් සමග ආණ්ඩුවේ සිටින කුඩා පක්ෂ බරපතළ පීඩනයකට මුහුණ දී සිටින බව වාසුදේව නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා පවසයි. අද (20) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමින් ඒ මහතා පැවසූවේ ගම්මන්පිල ඇමැතිවරයාට දොස් පැවරීම සහ වීරවංශ මහතාගේ ‌විෂයයක් ඉවත් කිරීම පිළිගත නොහැකි යැයි කියාය. තෙල් මිල අඩු කිරීමේ ක්‍රමය දන්නවා නම් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා බව ප්‍රකාශ කළ … Continue reading ආණ්ඩුවේ කුඩා පක්ෂ වලට කුඩම්මාගේ සැලකිලි…