ආර්ථිකය පල්ලමේ. විදේශ සංචිත මාස තුනකට පමණක් ප්‍රමාණවත්

129
Ads by AOL

ආර්ථිකය පල්ලමේ. විදේශ සංචිත මාස තුනකට පමණක් ප්‍රමාණවත්

ශ්‍රී ලංකාව සතු නිල විදේශ සංචිත ප්‍රමාණවත් වන්නේ මෙරටට මාස තුනක ආනයන ගෙන්වීමට පමණකැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ නිල විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක් ලෙස පවතින බවද

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය චන්ද්‍රනාත් අමරසේකර මහතා සඳහන් කරයි.

චීන මහ බැංකුව ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5 ක විදේශ මුදල් හුවමාරු පහසුකමක් ලැබෙන අතර

එම මුදල් මෙරටට මාසයකට සෑහෙන ආනයන ගෙන ඒමට ප්‍රමාණවත් මුදලක යැයිද අමරසේකර මහතා කීය.

මීට අමතරව ඉන්දියාවෙන් සහ බංගලාදේශයෙන් ද විදේශ විනිමය හුවමාරු පහසුකම් හිමි වන බව ද

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 780ක් ලබන අගෝස්තු මාසයේ දී ලැබීමට නියමිත බව ද ඔහු සඳහන් කරයි.

ආර්ථිකය පල්ලමේ. විදේශ සංචිත මාස තුනකට පමණක් ප්‍රමාණවත්

සබැඳි : තවත් විදේශීය ණය ගන්න මහ බැංකුවෙන් දිරිදීමක්…

ආර්ථිකය පල්ලමේ
Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply