ආර්ථික අර්බුදය වැසීමට ආණ්ඩුව මහ බැංකු වාර්තාවෙන් සංචිත හංගලා..!

109
ආර්ථික අර්බුදය වැසීමට
Ads by AOL

ආර්ථික අර්බුදය වැසීමට ආණ්ඩුව මහ බැංකු වාර්තාවෙන් සංචිත හංගලා..!

ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින සංචිත ප්‍රමාණය රජය පසුගිය සතියේ සිට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවෙන් ඉවත් කර ඇති බව

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසයි.

මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කරන ලද්දේ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනි.

දිනෙන් දින ශීඝ්‍රයෙන් පහත වැටෙන මෙරට සංචිත පිළිබඳ තොරතුරු මෙලෙස සැඟවීමෙන්

රටේ ආර්ථික අර්බුදය වසන් කළ නොහැකි බව ආචාර්ය සිල්වා මහතා පෙන්වා දෙයි.

ආණ්ඩුව ගිය සතියේ ඉඳලා සංචිත තිබෙන ප්‍රමාණය මහ බැංකු වාර්තාවේ දැන්වීමෙන් ඉවත් කරලා.

ආණ්ඩුව ලැජ්ජාවිය යුතුයි. මේ විදිහට කොච්චර කල් රවට්ටන්න පුළුවන් කියලද හිතන්නේ.

මැයි මාසයේ සංචිත තිබුණේ ඩොලර් මිලියන හාරදාස් දහඅටයි.

එයින් රත්තරන් අයින් කළාහම ඩොලර් මිලියන තුන්දාස් පන්සීය තිහයි.
මහබැංකු වාර්තාවට අනුව ඉදිරි මාස දොළහට සංචිතවල අවශ්‍යතාවය ඩොලර් මිලියන අටදාහකට ආසන්න වෙනවා.

එය රජය විසින් ගෙවිය යුතු ණය, හුවමාරු ණය සහ පෞද්ගලික අංශයෙන් ගෙවිය යුතු ණය වශයෙන්.

රජයට මේ මාසයේ ඩොලර් මිලියන දහඅටක් ගෙවන්න තියෙනවා.

ජූලි ඩොලර් මිලියන එක්දාස් දෙසිය විසිඅටක්
ගෙවන්න තියෙනවා. අගෝස්තුවේදී මිලියන එකසිය පනස් අටක්.

සම්පූර්ණ ඩොලර් මිලියන දෙදාස් තිස්හතරක්
තියෙනවා. ඒ ආණ්ඩුවට විතරක් ඉදිරි මාස හය සඳහා ගෙවීමට ඇති ණය පමණයි.

ඉන්පසු සාමාන්‍ය ව්‍යාපෘති ණය තිබෙනවා.

ඒවායේ එකතුව ඩොලර් මිලියන දෙදාස් හයසිය තිහක් විතර වෙනවා.

නමුත් අතේ තිබෙන්නේ
තුන්දාස් පන්සීය ගණනක්.

ආර්ථික අර්බුදය වැසීමට ආණ්ඩුව මහ බැංකු වාර්තාවෙන් සංචිත හංගලා..!

සබැඳි : තවත් විදේශීය ණය ගන්න මහ බැංකුවෙන් දිරිදීමක්…

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply