ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ක්‍රිකට් තරගාවලිය කල් යයි.

142
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව
Ads by AOL

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ක්‍රිකට් තරගාවලිය කල් යයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් දෙදෙනකු කොරෝනා ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනා ගැනීම නිසා

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ඉන්දියාවට එරෙහිව ලබන අඟහරුවාදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබූ තරගාවලිය දින 5 කින් පසුපසට ගෙන යාමට දෙරටේ බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ.

මේ මස 13 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත යුතු තරගාවලිය 18 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව එක්දින තරග තුන මේ මස 18, 21 සහ 24 යන දිනවලද විස්සයි 20 තරග මේ මස 26, 28 සහ 31 යන දිනවලද පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ක්‍රිකට් තරගාවලිය කල් යයි.

සබැඳි : ක්‍රිකට් කාර්ය මණ්ඩලය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කෙරේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply