ඉරාන අග විනිසුරු ජනාධිපතිවරණය ජය ගනී.

165
ඉරාන අග විනිසුරු
Ads by AOL

ඉරාන අග විනිසුරු ජනාධිපතිවරණය ජය ගනී.

අග විනිසුරු ධුරය හොබවන, ඊබ්‍රාහිම් රයිසි, ඉරාන ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කර තිබේ.

විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කළේ, ඔහු 60% ඉක්මවූ ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන ඇති බවයි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ඡන්ද දායකයින් මිලියන 59 ක් අතුරින් මිලියන 28 ඉක්මවූ සංඛ්‍යාවක් මෙවර ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබිණ.

අමෙරිකාව සම්බාධක පනවා ඇති 60 හැවිරිදි ඊබ්‍රාහිම් රයිසිගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක වූයේ ඉරාන අධ්‍යාත්මික නායක අයතුල්ලා අල් කමේනීගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

ඔහු සිය මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළදී සවිස්තරාත්මක දේශපාලන හෝ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් ප්‍රකාශයට පත් කර නොතිබිණ.

එහෙත්, ඉරාන න්‍යෂ්ඨික ගිවිසුම යළි බලාත්මක කිරීමට කැප වන බව ඔහු අවස්ථා කිහිපයකදීම මැතිවරණ වේදිකාවේදී ප්‍රකාශ කර තිබිණ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply