ක්‍රිකට් කාර්ය මණ්ඩලය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කෙරේ.

196
ක්‍රිකට් කාර්ය මණ්ඩලය
Ads by AOL

ක්‍රිකට් කාර්ය මණ්ඩලය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කෙරේ.

ඉන්දියාවට එරෙහිව ලබන අඟහරුවාදා (13 වැනිදා) ආරම්භ වන තරග සංචාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිලේ

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ප්‍රධාන පුහුණුකරු මිකී ආතර් මහතා ඇතුඵ කාර්යමණ්ඩලය ඉවත් කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම් මොහාන් ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිලේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් වන පිතිකරු පුහුණුකරු ග්‍රාන්ට් ෆ්ලවර් සහ දත්ත විශ්ලේෂක ශිරන්ත නිරෝෂන් යන මහත්වරු

‘කොවිඩ්’ ආසාදිතයන් ලෙස හදුනාගැනීමත් සමඟ මෙම තීරණය ගත් බවත් එම තරගාවලිය සඳහා

තාවකාලික ප්‍රධාන පුහුණකුරුවකු ඇතුඵ කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉදිරියේදී පත්කරන බවත් ලේකම්වරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

ක්‍රිකට් කාර්ය මණ්ඩලය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කෙරේ.

සබැඳි : ග්‍රාන්ට් ෆ්ලවර් ට දුන්න කොවිඩ් එන්නත ඔහු ගත්තෙ නෑ

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply