ක්‍රිකට් සල්ලි කෝටි ගාණක් පිටරට ගිණුමකට යවලා

30
Ads by AOL

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ 2017 සහ 2018 මූල්‍ය වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපති වාර්තාවට අනුව අවස්ථා තුනකදී ක්‍රිකට් ආයතනය සතු රුපියල් මිලියන 174ක මුදලක් සම්බන්ධයෙන් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ (කෝප්) දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත.

2018 වසරේදී දකුණු අප්‍රිකා – ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට අදාළව අනුග්‍රාහක අයිතිය වෙනුවෙන් ලැබිය යුතු ආදායම වූ රුපියල් මිලියන 29ක මුදල මෙතෙක් අයකර නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් කාරක සභාව, ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කර ඇත.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ඊට අදාළව අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ වන විට විමර්ශනයක් ආරම්භ වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි අෑෂ්ලි ද සිල්වා මහතා කාරක සභාවට දන්වා ඇත.

දකුණු අප්‍රිකා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයට අදාළව අනුග්‍රාහක අයිතිය වෙනුවෙන් ලැබිය යුතු මුදල ඩයමන් චැනල් නම් ඇමෙරිකානු ජාතිකයකුගේ ගිණුමකට ඇතුළත්ව ඇති බවත්, එය සිදුවූයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව විමර්ශනවලදී අවධානය යොමුව ඇති බවත් කාරක සභාවේදී අනාවරණය වී ඇත.

මේ අතර ක්‍රීඩා සංගම් ක්‍රීඩාංගන ආදිය සඳහා එම කාලය තුළ ලබාදී ඇති රුපියල් මිලියන 89ක මුදලක් කපාහැර ඇති බව, කමිටුව හමුවේ අනාවරණය වූ බව කෝප් කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් පැවැසීය.

චන්දික හතුරුසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස බඳවා ගැනීමට අදාළ ගිවිසුම දෝෂ සහිතවීම හේතුවෙන් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා මේ වන විට වියදම් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 30ක් බවද කාරක සභාවේදී අනාවරණය වී ඇත.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් පත් කරන ලද අතුරු කමිටුවේ කාලසීමාව තුළ අදාළ බලධාරීන්ගේ අනුමැතිය නොලැබුණු රුපියල් මිලියන 26ක් අගය වූ ව්‍යාපෘති හතරක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අතහැර දමා තිබෙන බවද කාරක සභාවේදී අනාවරණය වූ බවද කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුවේ හිටපු සාමාජිකයන්ගේ වැරැදි ඇත්නම් වහාම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස කාරක සභාවේ සභාපති, මහාචාර්ය චරිත හේරත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නේය.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply