කොච්චර වැරදි උනත් ගෝඨා කබ්බාට පත්වීම දෙයි.

96
කොච්චර වැරදි උනත්
Ads by AOL

කොච්චර වැරදි උනත් ගෝඨා කබ්බාට පත්වීම දෙයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව අධිපතිවරයා ලෙස පත් කෙරුණු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අද (15) පෙරවරුවේ

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තේ ය.

මහ බැංකුවේ 16 වන අධිපතිවරයා ලෙස පත් කෙරුණු කබ්රාල් මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිය පත්වීමේ ලිපිය

භාර ගත් අවස්ථාවට ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා ද එක්ව සිට ඇත.

ප්‍රවීණ වරලත් ගණකාධිවරයකු වන කබ්රාල් මහතා මීට පෙර අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙකු මෙන්ම වසර 9 කට

ආසන්න කාලයක් මහ බැංකු අධිපති ධුරය ද හොබවා තිබේ.

තනතුර භාර ගැනීම සඳහා පසුගිය දා කබ්රාල් මහතා සිය ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ අතර

එම පුරප්පාඩුව සඳහා නම් කෙරුණේ ජයන්ත කැටගොඩ මහතායි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply