ගම්මන්පිල බොරුකාරයා කරමින් ඉන්ධන මිල වැඩි කෙරේ

126
ගම්මන්පිල බොරුකාරයා
Ads by AOL

අද (11) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට ගම්මන්පිල බොරුකාරයා කරමින් ඉන්ධන මිල වැඩි කෙරෙන බව බලශක්ති අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව, ‍ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 20කින් වැඩි කර තිබේ. එහි නව මිල රුපියල් 157කි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 7කින් රුපියල් 111 දක්වා වැඩිකර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් අද දහවල් උදය ගම්මන්පිල මහතා ප්‍රකාශ කළේ සංචරණ සීමා තිබෙන කාලයේ ඉන්ධන මිල ඉහල නොදමන බවයි.

අනෙකුත් ඉන්ධන මිල වැඩි කර ඇති ආකාරය මෙසේය.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply