ගෑස් මිල බරත් ජනතා කර මතට: අවසන් තීරණය අද?

56
ලීටර් කිලෝග්‍රෑම් වුන
ගෑස් මිල ගැන
Ads by AOL

ගෑස් මිල වැඩි කිරීමේ බරත් ජනතා කර මතට දැමිය යුතුද යන්න සොයා බලන අමාත්‍ය අනු කමිටුව අද (21) පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී රැස්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව අනුකමිටුවේ සාමාජිකයන් වන අමාත්‍යවරුන් මහින්ද අමරවීර, බන්දුල ගුණවර්ධන, උදය ගම්මන්පිල, වාසුදේව නානායක්කාර සහ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල යන මහත්වරුන් මේ සඳහා සහභාගී වීමට නියමිත අතර එහිදී ගෑස් මිල වැඩිකරන ලෙසට ගෑස් සමාගම් කර ඇති ඉල්ලීම පිළිබඳව අද අවසන් තීරණයක් ගැනිමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව සඳහන්.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

මිල ඉහළ දැමීමට ඉඩ නොදීම නිසා ගෑස් සමාගම් (ලාෆ් සහ ලිට්‍) වසරකට වැඩි කාලයක සිට පාඩු ලබමින් තිබෙන හෙයින් එම මිල රු.740කින් පමණ වැඩි කිරීම සඳහා පාරිභෝගික අධිකාරියේ ඉල්ලා තිබුණු නමත් ඒ සඳහා අවසර ලැබී තිබුණේ නැත.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply