ගිනිගත් නැව මුහුදුබත් වෙන හැටි මෙන්න..

144
Ads by AOL

ගිනිගත් නැව මුහුදුබත් වෙන හැටි මෙන්න..

කොළඹ වරායට ආසන්න මුහුදේ ගිනි ගැනීමකට ලක්ව මේ වන විට මුහුදු බත් වෙමින් තිබෙන එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ නවතම ජායාරූප ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

බෙල් 212 වර්ගයේ ගුවන් යානාවක් යොදාගෙනයි එම නිරීක්ෂණ සිදුකර ඇත්තේ. 

මෙම නෞකාවේ ගින්න නිවාදැමීම සඳහා ගුවන් හමුදාවද සිය දායකත්වය ලබාදුන් අතර අංක 07 බලඝනයට අයත්

බෙල් 212 වර්ගයේ හෙලිකොප්ටර් යානයක් යොදාගනිමින් ගින්න නිවීම සඳහා ගිනි නිවීමේ වියළි රසායනික ද්‍රව්‍ය කිලෝ ග්‍රෑම් 1830ක් හෙළීම සිදුකළේය.

ඒ සඳහා ගුවන් පැය 09.55ක් යොදාගෙන තිබුණු අතර නිරීක්ෂණ සඳහා ගුවන් ගමන් වාර 19 සිදුකර ඇත.

ගිනිගත් නැව මුහුදුබත්

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply