ගුරු වැටුප් වැඩි කරනවනම් බදු ගහන්න වෙනවා. ඒක වෙන්නෙ නෑ!

157
ජනතාව පීඩාවට
Ads by AOL

ගුරු වැටුප් වැඩි කරනවනම් බදු ගහන්න වෙනවා. ඒක වෙන්නෙ නෑ!

ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කරනවා නම් ජනතාව මත පනවන බදු ප්‍රමාණය වැඩි කළ යුතු බවත්,

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

මෙම අවස්ථාවේදී බදු පීඩනයක් ජනතාව මත පැටවිය නොහැකි බවත් වෙළෙඳ ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි.

එමනිසා ඉල්ලීම් පසෙක තබා දරුවන්ට ඉගැන්වීමට කටයුතු කරන ලෙස ගුරුවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමටද අමාත්‍යවරයා ‌පියවර ගෙන ඇත.

රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන්නේ නම් බදු වැඩි කිරීම, රාජ්‍ය දේපළ විකිණීම හෝ අසීමිත ලෙස ණය ලබා ගැනීමට රජයට සිදුවන බවද මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

ව්‍යාපාර වසා තිබියදී බදු ගෙවන ලෙසට ආයතනවලට කිව නොහැකි බවත්, මේ නිසා ආණ්ඩුවට ආදායමක් නැති බවත් පැවසූ ඇමැතිවරයා

යහපාලන රජය ගත් ණය ප්‍රමාණයට වඩා පස් ගුණයකින් ණය ගැනීමට රජයට සිදු වේදැයි කිව නොහැකි බවත් සඳහන් කර සිටියේය.

සබැඳි : ” බන්දුල කියන දේ ගෙදර නෝනවත් ගණන් ගන්නේ නෑ”

ගුරු වැටුප් වැඩි කරනවනම් බදු ගහන්න වෙනවා. ඒක වෙන්නෙ නෑ!

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply