ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති 30 ක් අද කොටුවට එති.

87
ගුරු විදුහල්පති
Ads by AOL

ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති 30 ක් අද කොටුවට එති.

ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන කටයුතුවලින් ඉවත්ව වැඩවර්ජනයක නිරතව සිටින පාසල් ගුරුවරුන් අද කොළඹ කොටුවේදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීමට සූදානමින් සිටී.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

මේ සඳහා ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති 30 ක නියෝජිතයන් සහභාගි වන බව ද වාර්තා වේ.

පෙරේදා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවේදී තම ඉල්ලීම්වලට විසඳුම් නොලැබුණු බැවින් මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වීමට තීරණය කළ බවයි ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා පවසන්නේ.

ගුරු සේවය තුළ පවතින වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් මෙම වර්ජනය ආරම්භ කර තිබේ.

සබැඳි : සාකච්ඡා අසාර්ථකයි. ගුරු ඔන්ලයින් වර්ජනය දිගටම – SLStory

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply