ජනාධිපතිගේ පොහොර තහනමෙන් කොටි 5,000ක පාඩුවක්

144
ජනාධිපතිගේ පොහොර තහනමෙන්
Ads by AOL

ජනාධිපතිගේ නියමයෙන් මේවන විට රසායනික පොහොර ,කෘමිනාශක සහ වල් නාශක ආනයන ක්ෂණික තහනමෙන් සුළු අපනයන භෝග මගින් මෙරටට ලැබෙමින් තිබුණු රු.කොටි 5,000කට වැඩි විදේශ විනිමය ප‍්‍රමාණයක් අහිමිවීමේ අනතුරක් නිර්මාණයවී තිබේ.

පසුගිය අප්‍රේල් මාසය අවසන් වන විට මෙම අපනයන භෝග මගින් රුපියල් කෝටි 1,360ට අධික විදේශ විනිමය ප‍්‍රමාණයක් උපයා තිබූ බව අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ. පී. හීන්කෙන්ද මාධ්‍යයට හෙළිකර තිබේ. ඒ අනුව මෙම වසර තුළදී දළ වශයෙන් රු. කෝටි 5,000ක පමණ විදේශ මුදලක් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලැබීමට නියමිතව තිබිණි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

මෙම මුදල තේ, රබර් සහ අනිකුත් ප‍්‍රධාන වාණිජ කෘෂි නිෂ්පාදන අපනයෙන් ලබා ගන්නා ආදායමට අමතරව ලබාගත් විදේශ විනිමය ප‍්‍රමාණයක්ය. එම භෝග වගාවන් රසායනික පොහොර සහ අනිකුත් රසායනික යෙදවුම් මත අස්වැන්න ලබා දෙමින් තිබිණ. නමුත් ක්ෂණිකව එම යෙදවුම් ආනයනය නවතා දැමීමත් සමග මෙම විදේශ විනිමයෙන් විශාල ප‍්‍රමාණයක් රටට අහිමිවීමේ අනතුරක් පවතී.

රසායනික පොහොර තහනම රටට කෙසේ බලපායිද ?

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply