තවත් ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා බව තහවුරු වෙයි.

191
Ads by AOL

තවත් ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා බව තහවුරු වෙයි.

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටින ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තවත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයන් බව හඳුනාගෙන තිබේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

යුවේන්ද්‍ර චාහල් සහ ක්‍රිෂ්ණප්පා ගෞතම් යන ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මෙසේ කොරෝනා ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන ඇති බව

ඊයේ (29) සිදු කරන ලද පීසීආර් පරීක්ෂණයකින් තහවුරු කරගෙන තිබේ.

සබැඳි : පාණ්ඩ්‍යාගේ ආශ්‍රිතයන්ට කොරෝනා නැති බව තහවුරු වෙයි. – SLStory

තවත් ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන්
ක්‍රිෂ්ණප්පා ගෞතම්
තවත් ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන්
‍යුවේන්ද්‍ර චාහල්
Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply