නාමල්ගේ ජිම් කට්ටල මගඩිය; ටෙන්ඩර් පටිපාටියේ වංචා

295
ජිම් කට්ටල මගඩිය
Ads by AOL

නාමල්ගේ ජිම් කට්ටල මගඩියක්; ටෙන්ඩර් පටිපාටියේ වංචා රැසක්: ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ශාරීරික යෝග්‍යතා මධ්‍යස්ථානයට (ජිම්) උපකරණ මිලදී ගැනීමේ ටෙන්ඩරය සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයක් උද්ගතවී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම ටෙන්ඩරයට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ ආයතන දෙකේම ටෙන්ඩර් ලිපිගොනුවල අඩුපාඩු ඇති බවත් වැඩි මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ සමාගමෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සූදානම් වන බවත් වාර්තා වේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

එ සඳහා පත් කළ තාක්ෂණික කමිටුවේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක්ම ඉහළ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ සමාගමෙන් මිලදී ගැනීමට විරෝධය පළ කරන බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

මෙම ආයතන දෙකෙන් එක සමාගමක් රුපියල් කෝටි 7.4 ක මිලක් ද, අනෙක් සමාගම රුපියල් කෝටි 6.6 ක මිලක්ද ඉදිරිපත් කළ ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා රටේ දැවැන්ත ගැටළු සංඛාවක් තිබියදී රටපුරා ජිම්නේසියම් විවෘත කිරීම පසුපස දැවැන්ත වංචාවක් පවතින බව අපි මීට පෙරද හෙළි කළෙමු.

කෙසේ වෙතත් නාමල්ගේ ජිම් කට්ටල මගඩියෙන් කවුරුත් දන්නා කියන මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානියෙකුට හා නාමල්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යට නම් ඉතා ගුණදායකය.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply