ප්‍රමිතියෙන් තොර චීන පොහොර ගෙන්න බලවත් පුතෙක් ටෙන්ඩර් අරන්

119
ප්‍රමිතියෙන් තොර චීන පොහොර
Ads by AOL

ප්‍රමිතියෙන් තොර චීන පොහොර ගෙන්න බලවත් පුතෙක් ටෙන්ඩර් අරන්

ප්‍රබලයකුගේ පුතකු මෙරටට කාබනික පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 99,000ක් චීනයෙන් ආනයනය කිරීමට අදාළ ටෙන්ඩරය ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

කෙසේවෙතත් මෙම පොහොර තොගය ලංකාවේ නියම කරන ලද පරීක්ෂණවලින් අසමත් ඒවා බවද දැනගන්නට ඇත.

එම තොගයෙහි පසට, මිනිසුන්ට සහ සත්වයන්ට අහිතකර කොටස් විශාල වශයෙන් ඇති බව මේ වනවිට අනාවරණය කොට ඇති බවද පැවසේ.

මෙම පොහොර තොගයේ වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 63ක් බවද දැනගන්නට තිබේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply