බිට් කොයින් නිල මුදල් ඒකකයක් ලෙස පිළිගත් පළමු රට..

169
Ads by AOL

බිට් කොයින් නිල මුදල් ඒකකයක් ලෙස පිළිගත් පළමු රට..

එල් සැල්වදෝරයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් ‘බිට් කොයින්’ නිල මුදල් ඒකකයක් ලෙස පිළිගෙන තිබේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

මධ්‍යම අමෙරිකානු රාජ්‍යයක් වන එල් සැල්වදෝරයේ ජනාධිපති නායිබ් බුකෙලේ විසින් යෝජනා කරන ලද පනතකට

එරට පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීන් 84 දෙනාගෙන් 62 දෙනෙකුගේ අනුමැතිය ලැබීමත් සමග මෙම තීරණය ස්ථිර විය.

ඒ සමගම ‘බිට්කොයින්’ මුදල් ඒකකයක් ලෙස පිළිගත් ලොව ප්‍රථම රාජ්‍යය බවට එල් සැල්වදෝරය පත්ව තිබේ.

මේ අනුව භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා බිට් කොයින්වලින් ගෙවීම් කළ හැකි අතර, බදු ගෙවීම් ද එමගින් කළ හැකි වනු ඇත.

එම මුදලින් ගෙවන බදු ගෙවීම් ප්‍රාග්ධන ඉපැයුම් බදුවලට යටත් නොවේ.

මෙම පියවර ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීමට හිතකර ලෙස බලපානු ඇතැයි ජනාධිපති බුකෙලේ පෙන්වා දෙයි.

බිට්කොයින් සහ ඩොලර් අතර අනුපාතය වෙළෙඳපොල බලවේග මගින් තීරණය කෙරෙන බව පනත පවසයි.

එල් සැල්වදෝරයේ වර්තමාන නිල මුදල් ඒකකය වන්නේ අමෙරිකානු ඩොලර් ය.

බිට් කොයින් නිල මුදල් ඒකකයක් ලෙස පිළිගත් පළමු රට..

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply