බුකර් සම්මානයට ලංකාවේ පොතක් නිර්දේශ වෙයි.

419
Ads by AOL

බුකර් සම්මානයට ලංකාවේ පොතක් නිර්දේශ වෙයි.

අද අලුයම නිවේදනය කරන ලද 2021 ‘බුකර්’ සම්මාන නාම ලැයිස්තුවට ශ්‍රී ලාංකික කතුවරයකු වන

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

අනුක් අරුද්ප්‍රසාගම් විසින් රචිත ‘‘A Passage North’ පොතද ඇතුළත්ව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධයෙන් විනාශ වූ උතුරට ගිය තරුණයෙකුගේ ගමනක් පිළිබදව මෙම පොතෙන් විස්තර කර ඇත.

බුකර් සම්මාන ලයිස්තුවේ පොත් හයක කෙටි ලැයිස්තුව සැප්තැම්බර් 14 වන දින ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත අතර ජයග්‍රාහකයා මේ වසරේ නොවැම්බර් 2 වන දින ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

සබැඳි : බ්ලූ ප්ලැනට් සම්මානය – මහාචාර්ය මොහාන් මුණසිංහට

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply