මංගල සමරවීර කොවිඩ් ආසාදනයෙන් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

152
සුව අතට හැරෙමින්
Ads by AOL

මංගල සමරවීර කොවිඩ් ආසාදනයෙන් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයෙකු ද වන හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මහතා අද අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

කොළඹ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලක දී කොවිඩ් ආසාදනයෙන් අභාවප්‍රාප්ත වන විට සමරවීර මහතා 65 වන වියේ පසුවිය.

මංගල මිය ගිය පුවතකින් සමාජ මාධ්‍ය කැළඹෙයි..

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply