මහනුවර ගලි බවුසර් දෙක එකට හැප්පෙයි.

604
මහනුවර ගලි බවුසර්
Ads by AOL

මහනුවර ගලි බවුසර් දෙක එකට හැප්පෙයි.

ආණ්ඩුවේ කුප්‍රකට මහනුවර දිස්ත්‍රික් ගලි බවුසර් දෙකක් වන දිලුම් අමුණුගම සහ ලොහාන් රත්වත්තේ යන අයගේ ගැටුම

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

තවදුරටත් උත්සන්න කෙරෙමින් පවතී.

අනුරාධපුරේ බන්ධනාගාරය තුළ සිදුවූ බව කියන ආන්දෝලනාත්මක සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තගේ

නම කියවෙන අතර දිලුම් අමුණුගම අමාත්‍යවරයාට සබඳකම් දක්වන දිලිත් ජයවීරගේ දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය විසින්

එකී සිද්ධිය උලුප්පා දක්වමින් සිය ප්‍රවෘත්ති විකාශනය තුළ රත්වත්තේගේ ප්‍රතිරූපය බිඳ වැට්ටවීම සඳහා කටයුතු කරන බවක් දක්නට ලැබිණ.

රත්වත්තේ අමුණුගම ගැටුම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප සටනෙන් පටන්ගෙන මැර ප්‍රහාරයන් දක්වා දිවයන කුප්‍රකට සටනක් දක්වා දිවගොස් හමාරය.

රාජපක්ෂ පවුල් පාලනයේ සුවච කීකරු කුක්කන්ගේ උඩු බිරලීම් හමුවේ ජනතාවට කුසගින්නේ බලා සිටීමට සිදුව තිබේ.

බීමතින් තරුණියක් සමඟ බන්ධනාගාරයේ යකා නැටූ ඇමති, ලොහාන් බව තහවුරු වේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply