යහපාලනය පාඩුකළ ඉංජිනේරු සංස්ථාව යළි සක්‍රිය කිරීමට මම උපදෙස් දුන්නා..

72
මීගමුව - පානදුර
Ads by AOL

යහපාලන කාලෙ අකාර්යක්ෂම කළමනාකරණය සහ මූල්‍ය අවභාවිතය හේතුවෙන් පාඩු ලබන

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව යළි සක්‍රිය තත්ත්වයට පත් කිරීමට තමන් උපදෙස් ලබා දුන් බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ඒ, ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ ව අරලියගහ මන්දිරයේ දී පැවැති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

යහපාලන ආණ්ඩු කාලය තුළ රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව ඔස්සේ අත්තනෝමතික ලෙස ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර

ඒවායෙන් ලැබිය යුතු රුපියල් බිලියන ගණනක මුදල් මේ දක්වා ඉංජිනේරු සංස්ථාවට ලැබී නොමැති බව මෙහි දී අණාවරණය විය.

සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ ඉදිකිරීම් සඳහා ද රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සේවය ලබා ගත් බවත් මෙතෙක් ඒ සඳහාවත්

ගෙවීම් කර නැති බවත් ඉංජිනේරු සංස්ථා නිලධාරියෙක් මෙහි දී හෙළි කළේ ය.

යහපාලන රජය සුදුසුකම් රහිත පත්වීම් සහ උසස්වීම් ලබා දීම හේතුවෙන් රජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව තුළ මේ වන විට

සේවක අර්බුදයක් ද මතු ව ඇති බව ද නිලධාරීහු පෙන්වා දුන්හ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply