රට සල්ලි නැති එකටත් කාර්ය සාධක බලකායක්..

99
රට සල්ලි නැති
Ads by AOL

රට සල්ලි නැති එකටත් කාර්ය සාධක බලකායක්..

වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා සහ ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසුව පිහිටුවන ලද කාර්ය සාධක බලකා අතරට තවත් එක් බලකායක් එකතු කර තිබේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

මෙම බලකාය “විදේශ විනිමය ප්‍රවාහ කාර්ය සාධක බලකාය” යනුවෙන් නම් කර ඇත.

මුදල් ඇමතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම පිහිටුවා ඇති අතර පසුගිය 10 වෙනිදා අරලිය ගහ මන්දිරයේදී එහි රැස්වීමක්ද පවත්වා තිබේ.

විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්ව යාමට සූදානමින් සිටින ලාංකිකයන් මුහුණ දෙන ගැටළු පිළිබඳ කඩිනමින් සොයා බලා විසඳුම් ලබාදීමට එහිදී තීරණය කර තිබේ. එමෙන් ම මාසික අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 1,000ක් දක්වා වර්ධනය කර ගැනිමේ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම පිළිබඳව ද එහිදී සාකච්ඡා කර ඇත.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply