රාජපක්ෂලාගේ විමල් ප්‍රශ්නය ගොඩ දැමූ පැල්පිටට සංවර්ධන ලොතරැයිය ඇදෙයි.

164
රාජපක්ෂලාගේ විමල් ප්‍රශ්නය
Ads by AOL

රාජපක්ෂලාගේ විමල් ප්‍රශ්නය ගොඩ දැමූ පැල්පිටට සංවර්ධන ලොතරැයිය ඇදෙයි.

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ අනූෂ පැල්පිට මහතා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

සභාපතිවරයා ලෙස පත්කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මුදල් අමාත්‍ය අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ඊයේ පෙරවරුවේ අනුෂ පැල්පිටව කැඳවා එම තනතුර බාර ගන්න ලෙස ඉල්ලීමක් කර තිබේ. 

සංවර්ධන ලොතරුයි මණ්ඩලයෙන් ජනාධිපති අරමුදලට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය විශාල ලෙස අඩුව ඇති බැවින් කෙටි කාලයකට හෝ එම තනතුර බාරගෙන එම ආයතනය යළි ගොඩදා දෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා ද අනුෂ පැල්පිටගෙන් ඉල්ලා ඇතැයි වාර්තාවේ.

රාජපක්ෂලාගේ ‘විමල්’ ප්‍රශ්නය ගොඩ දැමූ පැල්පිටගෙන් සංවර්ධන ලොතරැයිය ගොඩ දාන්නැයි ඉල්ලීමක්..

සබැඳි : විමල් සමඟ ඇතිවූ මත ගැටුමක් නිසා අනූෂ පැල්පිට විශ්‍රාම යයි

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply