ලංකාවේ GSP+ සහනය අත්හිටුවයි…

174
ලංකාවේ GSP+ සහනය
Ads by AOL

ශ්‍රී ලංකාවේ GSP+ සහනය තාවකාලිකව අත්හිටවීම සඳහා යුරෝපා කොමිසමට දැනුම්දීමේ යෝජනාවක් යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව විසින් ඊයේ(10) සම්මත කරගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව විසින් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත වෙනස් කිරීමට සහ ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවගේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට අසමත් වීම මෙයට හේතු ලෙස පෙන්වා දී ඇත. මෙම යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 628 ක්ද විරුද්ධව ඡන්ද 15ක්ද ලැබී ඇති අතර මන්ත්‍රීවරුන් 40ක් ඡන්දය භාවිතා භාවිතා කිරීමෙන් වැලකී ඇත.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත මගින් සුළු ජාතීන් සහ විරුද්ධවාදීන් මර්දනය කිරීම, ආණ්ඩුව විටින් විට ප්‍රකාශ කර ඇති පරිදි ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත වෙනස් කිරීමට අසමත් වීම, සමාජ ක්‍රියාකාරීන්, ලේඛකයන්, නීතිඥයන් වැනි අය රඳවා ගැනීමට මෙම පනත යොදා ගැනීම යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ දැඩි අවධානයට ලක් වී ඇත. මෙම පනත යටතේ රඳවාගෙන සිටින හිටපු CID අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර, නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා, අහ්නෆ් ජාසිම් වැනි අයට චෝදනා ගොනු කර අධිකරණ ඉදිරිපත් කරන ලෙස හෝ චෝදනා නැත්නම් කොන්දේසි විරහිතව නිදහස් කරන ලෙසද යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව කියා සිටී.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

GSP+ සහනයත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව විසින් යුරෝපයට සිදුකරන අපනයන යුරෝ බිලියන 2.3න් වැඩිවිය.යුරෝපය ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන විශාලතම අපනයන සහායකයා වෙයි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply