ලජ්ජා නැතුව ආයෙත් මහ පාරේ කිරිබත් උයන් කයි…

151
මහ පාරේ කිරිබත්
Ads by AOL

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමේ සතුටට මහ පාරේ කිරිබත් පිස ජනතාවට බෙදා දෙනු දක්නට ලැබිණි.

එහිදී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස දිවුරුම් දීම සහ මුදල් අමාත්‍ය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම හේතුවෙන් රට පුරා ප්‍රදේශ ගණනාවක විශාල වශයෙන් සැරසිල් සිදු කර තිබින.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

බොහෝ ප්‍රදේශයන්හි රතිඤ්ඤා දල්වා සතුට පල කල අතර කොඩි, බැනර, තොරන් ආදියෙන් සැරසිලි ද කර තිබිණි.

සබැඳි: බැසිලාගමනයට රට පුරා රතිඤ්ඤා දැල්වේ….

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply