ලෝ ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයකු මෙරට ආයෝජනයට සැරසෙයි.

81
ලෝ ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයකු
Ads by AOL

ලෝ ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයකු මෙන්ම ආයෝජකයකුද වන ආචාර්ය කොර්නේලියස් ‘කොනී’ බෝර්ෂ් මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීමේ සූදානමින් සිටින බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය අනාවරණය කොට ඇත.

ආරම්භක ව්‍යාපාරවල වඩාත් ක්‍රියාකාරී යුරෝපීය ආයෝජකයා ලෙස කොනී සැලකේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

1995 සිට ආයෝජන ව්‍යාපෘති 400 කට අධික ප්‍රමාණයක් ඔහුගේම මුදල්වලින් හෙතෙම ආයෝජනය කර ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

මවුන්ටන් පාර්ට්නර්ස් ඒජී සහ සම ආයෝජන සමාගමක් වන කොනී ඇන්ඩ් කම්පැනි හි නිර්මාතෘවරයා වන ඔහු

2009 දී යුරෝපීය හොදම ව්‍යාපාරිකයා ලෙසද තේරී පත්විය.

ලෝ ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයකු මෙරට ආයෝජනයට සැරසෙයි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply