වෙල්ගම සජබ විශ්වාසභංගයට පිටු පෑ හේතුව කියයි!

167
වෙල්ගම සජබ විශ්වාසභංගයට
Ads by AOL

වෙල්ගම සජබ විශ්වාසභංගයට පිටු පෑ හේතුව කියයි!

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා සිය පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාවට ජන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියේය.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙල්ගම මහතා අන්තර්ජාල නාළිකාවක් සමග සාකච්ජාවක යෙදෙමින් පළ කළ අදහස් මෙසේය.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply