සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමත් රිවස් – යළි දීර්ඝ කෙරේ.

76
පළාත් අතර සංචරණ
Ads by AOL

දැනට ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා තවත් සතියකින් දීර්ඝ කරන බව යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

ඒ අනුව ජුනි 21 වැනිදා දක්වා සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

කෙසේ නමුත් අද පෙරවරුවේ වාර්තා වී තිබුණේ දැනට ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා

ජුනි 14 වැනිදා අළුයම 04 ට ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

සබැඳි :

පළාත් අතර සංචරණ තහනම් – ඔත්තේ ඉරත්තේ ක‍්‍රමය යලිත් – SLStory

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply