සමාජ මාධ්‍ය වල ආණ්ඩුව විවේචනය කරන ජනප්‍රිය පුද්ගලයන් මර්ධනය කරන්න ඉරාජ්ට කොන්ත්‍රාත්තුවක්

6677
Ads by AOL

පාලනය කරන්න බැරි social media characters ‘පච කිරීමේ’ මඩ කැම්පේන් එකක් ඉරාජ්ට බාරදී ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ඉරාජ් ඒ සඳහා යන විය හියදම් සහිත ‘ප්‍රපොස්ල් එක’ ඊයේ දිනයේදී ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කර ඇති බවද සඳහන්.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

සමාජ මාධ්‍යයේ ආණ්ඩුව විවේචනය කරන පුද්ගලයන් අතර ප්‍රබලයන් සොයා ඔවුන්ගේ චරිත ඝාතනය ඇතුළු වෙනත් ක්‍රම වලින් ඔවුන්ව මර්ධනය කිරීම මෙහි අරමුණ බවද වාර්තා වේ.

මේ සඳහා ඉරාජ් ලක්ෂ 400කට අධික මුදලක් වැයවන බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇති බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

ඒ අනුව එම මුදල් චීන සමාගමක් මගින් ලබාදීමට එකඟතාව පළකර තිබෙන බවද වාර්තා වේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply