සැප්තැම්බර් මාසයේ දකුණු අප්‍රිකාව සමග දිවා රෑ සටනක්

221
Ads by AOL

සැප්තැම්බර් මාසයේ දකුණු අප්‍රිකාව සමග දිවා රෑ සටනක්

සැප්තැම්බර් මාසය තුළ දිවා රාත්‍රී තරගාවලියක් සඳහා දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසයි.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

එක්දින තරග 03 ක් සහ 20-20 තරග තුනක් මෙම සංචාරයට ඇතුලත් වේ.

තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ බයෝ-බබල් පරිසරයක් තුළ වන අතර සියළු තරග ආර්. ප්‍රේමදාස පිටියේ පැවැත්වෙනු ඇත.

Match Schedule

DATEMATCHFORMATVenue
2nd September, 2021Sri Lanka vs South AfricaODI – ( Day Night)RPICS, Colombo
4th September, 2021Sri Lanka vs South AfricaODI – ( Day Night)RPICS, Colombo
7th September, 2021Sri Lanka vs South AfricaODI – ( Day Night)RPICS, Colombo
10th September, 2021Sri Lanka vs South AfricaT20I – ( Night)RPICS, Colombo
12th September, 2021Sri Lanka vs South AfricaT20I – ( Night)RPICS, Colombo
14th September, 2021Sri Lanka vs South AfricaT20I – ( Night)RPICS, Colombo

RPICS: R. Premadasa International Cricket Stadium, Colombo.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply