සිකරැට් බී නීති කැඩුවට ලැබුණු දඬුවම් මෙන්න…

199
Ads by AOL

සිකරැට් බී නීති කැඩුවට ලැබුණු දඬුවම් මෙන්න…

පසුගිය එංගලන්ත සංචාරයේදී විනය විරෝධී ලෙස කටයුතු කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් තිදෙනාට ක්‍රිකට් තහනමක් සහ දඩ නියම කිරීමට එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීමට පත්කළ කමිටුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට නිර්දේශකර තිබේ.

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

එහිදී නිරෝෂන් දික්වැල්ලට එරෙහිව මාස 18ක ක්‍රිකට් තහනමක් ද ගුණතිලක සහ මෙන්ඩිස් ට එරෙහිව මාස 24ක ක්‍රිකට් තහනමක් ද පනවන ලෙස නිර්දේශ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඔවුන්ට එරෙහිව එක අයෙක්ට ඩොලර් 25,000ක (ලක්ෂ 50ට වැඩිය) දඩයක්ද නියම කළ යුතු බව නිර්දේශවල සඳහන් වේ.

ධනුෂ්ක ගුණතිලක, නිරෝෂන් දික්වැල්ල සහ කුසල් මෙන්ඩිස් ඊයේ (29) එම පරීක්ෂණ කමිටුව ඉදිරියට කැඳවීය.

සබැඳි: පාරේ සිකරැට් බීව අය සමාව ඉල්ලයි…

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply