හැට නව ලක්ෂයෙන් බහුතරයක් අද ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න සූදානම්

105
Ads by AOL

හැට නව ලක්ෂයෙන් බහුතරයක් අද ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න සූදානම්

ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න ඡන්දය දුන් 69 ලක්ෂයෙන් බහුතරයක් අද ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

පාරට බැස සිටින බව එක්සත් ජාතික  පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

රටේ ආර්ථිකය හදන්නට හැකි එකම විකල්ප බලවේගය එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමණක් බවද විජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

නැවත ශක්තිමත්ව රටේ බලවත්ම පක්ෂය බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පත් කිරීමේ වැඩසටහන තමන් ඉදිරියට ගෙන යන බවද

නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජයවර්ධන මහතා බදුල්ල, හාලි ඇල හා ඌවපරණගම ප්‍රදේශවල පක්ෂ සංවිධාන කමිටු ඇරඹීමෙි වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙමින් කීය.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සජබ බොදුබලසේනා ක්‍රියාකාරීහු එජාපයට

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply