1977 සිට අඛණ්ඩව පාර්ලිමේන්තු ආ රනිල් නැවතත් ජූනි 22 දා සිට.

90
Ads by AOL

1977 සිට අඛණ්ඩව පාර්ලිමේන්තු ආ රනිල් නැවතත් ජූනි 22 දා සිට..

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජූනි 22 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දීමට නියමිත බව

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

අබේවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ ලබන අඟහරුවාදා වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත දන්වා යවන බවය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා 1977 සිට නොකඩවා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ ද 2020 පාර්ලිමේන්තු

මහා මැතිවරණයෙන් පරාජයට පත් වීම විශේෂත්වයකි.

කෙසේවෙතත්, වික්‍රමසිංහ මහතා මෙවර පාර්ලිමේන්තුව ද නියෝජනය කිරීමට මේ අනුව අවස්ථාව උදා කරගෙන තිබේ.

1977 සිට අඛණ්ඩව පාර්ලිමේන්තු ආ රනිල් නැවතත් ජූනි 22 දා සිට..

Ads by AOL
Sri Lankan Matrimony

Leave a Reply